An Giang có 116.334 số điện thoại cài đặt Bluezone

10/08/2020 - 15:03

 - Tính đến ngày 10-8, cả nước có tổng lượt cài đặt Bluezone là 14,6 triệu, tổng lượt hoạt đông toàn quốc là 13,1 triệu.

A A

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID 19, cài đặt Bluezone vào điện thoại di động

Riêng tỉnh An Giang có 116.334 số điện thoại cài đặt Bluezone/1.908.352 người dân (dân số theo số liệu thống kê ngày 1- 4- 2019), đạt tỷ lệ 6,10%, xếp thứ 50/63 tỉnh cả nước. Tốp 5 địa phương có tỷ lệ  cao nhất là: Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Bắc Ninh. Tốp 5 địa phương có tỷ lệ thấp nhất là: Bạc Liêu, Điện Biên, Sơn La, Trà Vinh, Hà Giang.

Để bảo vệ bản thân, gia đình, xã hội, cộng đồng, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, mọi người dân An Giang hãy tiếp tục chung tay với cả nước phòng, chống COVID 19 trong tinh thần mạnh mẽ hơn, thực hiện việc cài đặt Bluezone vào điện thoại di động của mình.

Tin, ảnh: THANH HÙNG