An Giang: Đưa công tác dân vận hướng về cơ sở

18/01/2022 - 06:02

 - Thời gian qua, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở có nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

A A

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đảng bộ các cấp, năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (2021-2026). Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, với trọng tâm “Nâng cao chất lượng công tác gắn với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống dân vận các cấp phối hợp triển khai, thực hiện góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công tác dân vận được triển khai kịp thời, đi vào đời sống của nhân dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết, kết luận các cấp về công tác dân vận.

Cơ quan dân vận phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng trong lãnh, chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở. Kịp thời tham mưu sơ, tổng kết chỉ thị, nghị quyết... về công tác dân vận. Dân vận tham gia sâu vào quá trình phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế.

Điển hình như: Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang vận động Quỹ Từ thiện Hằng Hữu (Công ty Cổ phần Đại Nam) tài trợ lắp đặt và vận hành trạm cung cấp ô-xy cho bệnh viện thu dung tầng 2 của huyện Phú Tân; hỗ trợ vận hành Bệnh viện Điều trị COVID-19 Phú Tân (quy mô 100 giường) bằng hình thức xã hội hóa; phối hợp Bệnh viện Răng hàm hặt Trung ương (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ và tiêm 24.500 liều vaccine cho tình nguyện viên, thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng, người từ 65 tuổi trở lên, người dân là lao động chính trong gia đình (hộ nghèo và cận nghèo) và học sinh THCS (TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, huyện Chợ Mới, Phú Tân); vận động, hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho địa phương, khu cách ly, gia đình chính sách…

Lãnh đạo tỉnh trao “Túi an sinh công đoàn” cho người lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện, thể hiện rõ vai trò quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh); đối thoại, tiếp công dân, giải quyết tốt công tác khiếu nại... UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Đến nay, UBMTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận gần 40,4 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân đóng góp vào Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19; trên 15 tỷ đồng hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết”, “Túi an sinh”, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến biên giới của tỉnh; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo tốt cho đoàn viên, hội viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức thăm hỏi, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; cất nhà Mái ấm Công đoàn, nhà Đại Đoàn kết, nhà Mái ấm tình thương, nhà Nhân ái; tổ chức dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, trao học bổng hỗ trợ con em đoàn viên, hội viên, công nhân lao động nghèo; bảo lãnh vay tín chấp và hỗ trợ vốn thực hiện sinh kế; xây dựng và nhân rộng mô hình “Chuyến xe yêu thương”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Cây ATM gạo”, “Tổ phụ nữ hỗ trợ mua hàng hóa thiết yếu”, “Bếp ăn 0 đồng”... góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” từng bước phát huy hiệu quả và tạo sự lan tỏa trong nhân dân, tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Hiện nay, toàn tỉnh An Giang có 4.664 mô hình thực hiện (trong số 4.907 mô hình của tập thể, cá nhân đăng ký ở 2 nhóm danh hiệu “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”). Cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội đề xuất nhiều cách làm sáng tạo, tìm ra mô hình mới đem lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhất là trong bối cảnh vừa công tác, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

TRỌNG TÍN