An Giang phát triển hệ sinh thái hợp tác xã

13/05/2022 - 06:07

Trong định hướng phát triển kinh tế hợp tác, An Giang tập trung phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) nông nghiệp gắn với tổ chức sản xuất 6 ngành hàng chủ lực của tỉnh theo xu thế liên kết, ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời, đổi mới phương thức và hình thức hoạt động của HTX, THT theo hướng hiện đại, hiệu quả, xóa bỏ tư duy bao cấp, lạc hậu…

A A

Thu hút doanh nghiệp tham gia xây dựng vùng nguyên liệu gắn với hợp tác xã

Gắn hợp tác xã với doanh nghiệp

Ngày 3/12/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 06-CTr/TU, ngày 29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển HTX, THT gắn với tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký kế hoạch thực hiện cụ thể năm 2022. Trong đó, tỉnh tập trung nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về vai trò kinh tế tập thể, huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy nhanh phát triển các tổ chức đại diện nông dân gắn với liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh đó, phát triển mối quan hệ sản xuất giữa HTX, THT và doanh nghiệp (DN) dựa trên nguyên tắc thị trường, đôi bên cùng có lợi; tổ chức hoạt động của HTX, THT gắn với liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ các ngành hàng chủ lực theo hướng chuyên canh, quy mô công nghiệp và phù hợp kinh tế thị trường, đặc biệt trong điều kiện dịch COVID-19.

Năm 2022, song song với duy trì, nâng chất HTX hiện có, tỉnh sẽ thành lập mới trên 20 HTX phục vụ phát triển các ngành hàng chủ lực của tỉnh; tăng cường gắn kết để ít nhất 30% HTX trên địa bàn tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản với DN (hoặc có DN tham gia vào tổ chức và hoạt động của HTX).

Mỗi UBND cấp huyện hỗ trợ tối thiểu 3 HTX tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết bền vững với DN, trở thành HTX tiêu biểu, có khả năng nhân rộng toàn tỉnh. UBND cấp huyện lựa chọn đầu tư, nhân rộng ít nhất 2 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương (hướng đến có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao hoặc sản phẩm tiềm năng).

An Giang tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn bộ máy quản lý điều hành của HTX đạt trình độ cao (như: Đại học, cao đẳng, trung cấp), trong đó khuyến khích các chuyên ngành kinh tế.

Nâng chất tổ hợp tác

Năm 2022, UBND tỉnh đề ra chỉ tiêu thành lập mới hoặc nâng chất 248 THT, tập trung thành lập mới THT tại tiểu vùng, khu vực sản xuất chưa có HTX, THT. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện nâng chất để phát triển ít nhất 5% THT (trên tổng số THT hiện có tại địa phương) lên HTX. THT còn lại phải được thường xuyên quan tâm, củng cố để liên kết với DN tiêu thụ nông, lâm, thủy sản cho thành viên, tạo nền tảng liên kết phát triển thành chuỗi giá trị theo từng ngành hàng.

Theo ông Trần Anh Thư, năm 2022, tỉnh quan tâm phát triển hệ sinh thái HTX đối với 6 ngành hàng chủ lực (lúa, rau màu, xoài, cá tra, bò sữa và heo). Các ngành hàng này được tổ chức sản xuất theo hướng chuyên canh hàng hóa quy mô lớn, quy trình chuẩn, đồng bộ từ giống, canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản, đóng gói theo yêu cầu của thị trường. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Trong nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành hàng chủ lực, HTX, THT được xác định là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong sản xuất, đảm bảo quy trình canh tác đúng như hợp đồng đã ký kết với DN, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. DN chịu trách nhiệm chính trong tiêu thụ sản phẩm, đầu tư xây dựng hệ thống sơ chế, chế biến, bảo quản, đa dạng hóa sản phẩm chế biến, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống logistics, phát triển cụm liên kết sản xuất - chế biến và tiêu thụ nông sản tại vùng nguyên liệu.

Tỉnh đẩy nhanh triển khai phương thức tập trung đất đai, tạo vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có khả năng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ theo nhu cầu của DN trong chuỗi giá trị ngành hàng, thông qua phương thức hộ nông dân, chủ trang trại liên kết sản xuất với HTX.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản cả trong và ngoài tỉnh; kết nối cung - cầu theo chuỗi giá trị nông sản giữa bên sản xuất (HTX, THT, DN liên kết) với bên tiêu thụ có hệ thống phân phối hiện đại (như: Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi) trong cả nước, đặc biệt là thị trường TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội; tiếp tục đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử…

An Giang sẽ xây dựng “hệ sinh thái cửa hàng tiện lợi” và phát triển trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại TP. Long Xuyên. Đây là điểm thu hút khách tham quan; quảng bá thương hiệu sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, tạo điều kiện gắn kết HTX, THT với DN để phát triển chuỗi giá trị các ngành hàng.

NGÔ CHUẨN