An Giang tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

23/11/2021 - 18:11

 - Ngày 23-11, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã ban hành Công văn 6363/VPUBND-KTN về việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

A A

 Xét Công văn 2621/SGTVT-TTrS, ngày 19-11-2021 của Sở Giao thông- Vận tải An Giang về việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước thống nhất tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng,  chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, các lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 sẽ tham gia Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 lưu động tại các địa phương theo đề nghị của Sở Giao thông- Vận tải An Giang tại Công văn 2621/SGTVT-TTrS.

Thời gian tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang bắt đầu từ 0 giờ, ngày 25-11-2021. Đồng thời, yêu cầu người dân về từ các tỉnh, thành phố phải khai báo y tế tại địa phương theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm địa bàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Kế hoạch 650/KH-UBND, ngày 20-10-2021 của UBND tỉnh An Giang.

THU THẢO