An Giang tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng đi qua tỉnh Đồng Tháp từ 17 giờ, ngày 3-6-2021

03/06/2021 - 14:50

 - Ngày 3-6, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải An Giang Nguyễn Phú Tân đã ký Thông báo số 136/TB-SGTVT về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng.

A A

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tinh, Sở Giao thông-  Vận tải An Giang thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp (cả đi và về, đối với xe khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi) từ 17 giờ, ngày 3-6-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 131/TB-SGTVT, ngày 29-5-2021 và Thông báo số 134/TB-SGTVT, ngày 1-6-2021 của Sở Giao thông- Vận tải An Giang về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng đi qua địa bàn các tỉnh các tỉnh: Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu và TP. Hồ Chí Minh (kể cả đi và về) cho đến khi có thông báo mới.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Giao thông- Vận tải An Giang và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động vận tài hành khách công cộng như trên. Thanh tra Sở Giao thông- Vận tải phối hợp lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở.

T.T