An Giang tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu

13/01/2021 - 06:15

 - Năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) đều được triển khai thực hiện. Công tác giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thời gian quy định, nhiều nhiệm vụ chuyên ngành được triển khai hiệu quả. Các công trình, dự án của ngành được đẩy nhanh tiến độ, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý việc sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

A A

Theo Sở TN&MT An Giang công tác xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đã được ngành tập trung triển khai và cụ thể hóa các quy định của luật, văn bản dưới luật thuộc lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành được quan tâm, đổi mới và triển khai hiệu quả, nhất là lĩnh vực bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, quản lý đất đai, tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công tác thanh, kiểm tra được tăng cường và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm: toàn ngành đã triển khai 312 cuộc kiểm tra về TN&MT với tổng số 1.848 tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Qua đó, xử lý vi phạm hành chính 68 trường hợp với số tiền hơn 2 tỷ đồng, về hành vi: sử dụng đất không đúng mục đích, khai thác lớp đất mặt ruộng trái phép, vận chuyển và khai thác khoáng sản trái quy định...

Sở TN&MT An Giang tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các thể chế của pháp luật đất đai và tăng cường hiệu quả quản lý đất đai, phục vụ công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh. Thực hiện và hoàn thành theo tiến độ các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm.

Hỗ trợ tạo quỹ đất cho các doanh nghiệp theo nhu cầu, quản lý tốt các khu đất công được giao quản lý. Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, địa phương trong thực hiện các thủ tục hành chính về TN&MT. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, kết quả công bố chỉ số PCI năm 2019, tỉnh An Giang tăng 7 bậc so với 2018 (xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố), trong đó chỉ số tiếp cận đất đai tăng 0.23 điểm, tăng 1 bậc (xếp hạng thứ 3/63 tỉnh, thành).

Vệ sinh môi trường ở khu dân cư

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu gom, xử lý rác sinh hoạt: toàn tỉnh phát sinh khoảng 1.128 tấn rác thải sinh hoạt, thu gom khoảng 794,71 tấn/ngày (đạt 70,45%) trên địa bàn 154/156 xã, phường, thị trấn. Hoàn thành phương án điều chỉnh, bổ sung xử lý nước rỉ rác tồn đọng tại bãi rác Kênh 10 (TP. Châu Đốc); điều chỉnh bổ sung dự án “Trang bị trạm quan trắc môi trường liên tục, tự động tỉnh An Giang” và hoàn thành 50% khối lượng thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị của dự án “Trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang”; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường 25 bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường được thực hiện thường xuyên và tích cực, không để phát sinh thêm cơ sở, khu, điểm gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hoàn thành xử lý dứt điểm 18/21 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (đạt 95,2%) và hoàn thành xử lý 230/264 cơ sở, khu, điểm ô nhiễm (đạt 87%). Tiếp tục rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách cơ sở gây ô nhiễm, khu/điểm ô nhiễm môi trường cần xử lý trên địa bàn tỉnh năm 2021 để tổ chức thực hiện. Theo dõi, giám sát thực hiện đốt rác sinh hoạt thí điểm tại bãi rác xã Hòa Bình (Chợ Mới) do Công ty TNHH Năng lượng Star Tech thực hiện.

Theo dõi, giám sát đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cập nhật kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh An Giang”. Đến nay, đã hoàn thành các bước thu thập số liệu, chạy các kịch bản biến đổi khí hậu và viết các báo cáo chuyên đề; đảm bảo tiến độ hoàn thành đến tháng 5-2021 theo kế hoạch. Hoàn thành công tác đo đạc địa hình đáy sông các khu mỏ khoáng sản (cát sông) trên địa bàn tỉnh và thực hiện các dự án nạo vét, chỉnh trị dòng chảy các đoạn sông...

Công tác phát triển quỹ đất, đã triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng 4 dự án tiếp nhận trong năm 2020 và 38 dự án chuyển tiếp. Xây dựng và triển khai hoàn thành theo kế hoạch 4 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Hoàn thành kế hoạch kiểm tra các chỉ tiêu nông thôn mới do Sở TN&MT phụ trách đối với 7 xã điểm nông thôn mới và ấp nông thôn mới (NTM) năm 2020. Kiểm tra 45/45 xã NTM thuộc kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện xã NTM, xã NTM nâng cao và ấp NTM do Sở TN&MT phụ trách. Tổ chức tuyên truyền, xây dựng mô hình điểm và nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM. UBND các huyện Tịnh Biên, An Phú, Tri Tôn và TX. Tân Châu đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng ấp NTM gắn với giảm nghèo bền vững...

HỮU HUYNH