An Giang tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

05/08/2021 - 07:30

 - Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn hiện nay, toàn tỉnh tăng cường giải pháp, kết hợp diệt “giặc COVID-19” với thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

A A

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội

Không để xảy ra tình trạng bao che

Để tăng cường trách nhiệm quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã ký Công văn 215-CV/TU về việc tăng cường trách nhiệm quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, kinh tế, buôn lậu, tệ nạn xã hội, xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19... đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần giữ vững địa bàn, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình ANTT, an toàn xã hội và một số loại tội phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Một số ít cấp ủy Đảng, chính quyền có lúc thiếu quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo; một số đảng viên, CB-CC-VC có biểu hiện lợi dụng vị trí, mối quan hệ công tác để tác động, bao che cho các đối tượng có hành vi vi phạm hoặc cản trở, can thiệp vào quá trình xử lý của cơ quan chức năng đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ANTT, làm giảm lòng tin trong nội bộ và nhân dân.

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên, CB-CC-VC trong thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội.

Tăng cường quản lý đảng viên, CB-CC-VC; kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những cá nhân sai phạm, không để đảng viên, CB-CC-VC lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác để tác động, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tác động, gây ảnh hưởng, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng làm công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, dẫn đến việc xử lý chậm trễ, không đúng theo quy định của pháp luật, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và kết quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Khi phát hiện đảng viên, CB-CC-VC có một trong các hành vi nêu trên, lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp cần thiết để ghi nhận, báo cáo kịp thời đến cơ quan, cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh, chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc; kịp thời, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) việc đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác để tác động, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tác động, gây ảnh hưởng, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng làm công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội.

Nêu cao trách nhiệm

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ đảng viên, CB-CC-VC các cấp tiếp tục tuyên truyền, khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân trong phòng, chống dịch; phân công lực lượng phụ trách cụ thể để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”... Kết hợp diệt “giặc COVID-19” với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đây là giải pháp căn cơ nhất, bởi vì dịch bệnh có thể kéo dài, nếu chỉ tập trung mọi nguồn lực cho một nhiệm vụ sẽ dẫn tới nguy cơ gây mất ổn định chính trị, mất trật tự an toàn xã hội…

Đặc biệt, thời điểm này rất cần sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị để vượt qua khó khăn, đảm bảo tình hình đất nước ổn định, chăm lo tốt đời sống nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy nhà nước, không vì dịch bệnh mà đình trệ công việc. Mỗi đảng viên, CB-CC-VC nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện giải pháp “ý thức + 6K + vaccine + công nghệ + chế tài”... Đây là tư tưởng cách mạng tiến công của đường lối chiến tranh nhân dân được vận dụng sáng tạo vào “cuộc chiến chống dịch COVID-19” hiện nay.

“Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội, đảm bảo được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng yêu cầu.


THU THẢO