An Giang tổng kết đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp

01/12/2020 - 15:50

 - Chiều 1-12, Ban điều hành Đề án 404 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

A A

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Bích Phượng, Phó ban điều hành Đề án 404 tỉnh kết luận hội nghị

Sau 3 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” đến nay, Ban Điều hành thực hiện đề án đã hoàn thành hỗ trợ kiện toàn và phát triển cho 21 nhóm trẻ độc lập tư thục; tỷ lệ trẻ ra lớp đạt 12,86% (cao hơn 2,86% so với chỉ tiêu kế hoạch), trong đó trẻ là con công nhân lao động chiếm hơn 50%.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh- cơ quan Thường trực thực hiện đề án phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 3 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên mầm non và chủ cơ sở và người chăm sóc trẻ của các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn TP. Long Xuyên; phối hợp Sở Y tế truyền thông, chăm sóc sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại các nhóm trẻ..., góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu và nội dung hoạt động hỗ trợ các nhóm trẻ độc lập, tư thục trên địa bàn TP. Long Xuyên.

An Giang là một trong 10 tỉnh được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn triển khai đề án.

HẠNH CHÂU