Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp tuyên truyền về cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”

06/09/2021 - 14:55

 - Ngày 6-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết, đã có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển” qua đường dẫn http://www.thongtintuyengiaogialai.vn.

A A

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm online trong 4 kỳ, định kỳ 2 tuần/kỳ, bắt đầu từ ngày 23-8-2021 và kết thúc lúc 16 giờ, ngày 15-10-2021.

Để tham gia cuộc thi, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, sĩ quan, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang nhân dân và các tầng lớp nhân dân truy cập vào đường dẫn http://www.thongtintuyengiaogialai.vn để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. 

P.V