Biểu dương các điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục An Giang

16/07/2020 - 16:02

 - Sáng 16-7, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã đến dự.

A A

Giao lưu các cá nhân điển hình tiên tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tích cực đóng góp cho ngành giáo dục

Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Khen thưởng các điển hình trong công đoàn giáo dục

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang biểu dương 34 tập thể, 49 cá nhân tiêu và Công đoàn ngành giáo dục biểu dương 1 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua (giai đoạn 2015-2020).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu giai đoạn 2020-2025 ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phối hợp đồng bộ các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo dạy học gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nền tảng đưa hoạt động thi đua lên tầm cao mới. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, học sinh thi đua dạy tốt - học tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai có hiệu quả chương trình sách giáo khoa, đa dạng hóa các hình thức giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Cùng với đó, trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua, cần đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, công bằng, đúng người, đúng việc và biểu dương kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong ngành, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong thi đua...

MỸ HẠNH