Biểu dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động TP. Long Xuyên giai đoạn 2013- 2022

20/05/2022 - 15:14

 - Sáng 20/5, Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2013- 2022.

A A

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều trao Giấy khen của UBND thành phố cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013- 2022

Trao Giấy khen của Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên cho 84 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013- 2022

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên, giai đoạn 2013- 2022, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động TP. Long Xuyên đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đã có trên 600 công trình thi đua; trên 1.200 sáng kiến “vượt khó, phát triển”, cùng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo; 117 lượt tập thể và 600 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng, nhận bằng khen, cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh An Giang, Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên…

Dịp này, UBND TP. Long Xuyên đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể; Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên TP. Long Xuyên tặng Giấy khen cho 84 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013- 2022.

Tin, ảnh: THANH HÙNG