Bình Long xây dựng nông thôn mới

25/06/2021 - 05:16

 - Mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân… Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền xã Bình Long (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, điều hành trong xây dựng NTM, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong nhân dân cùng chung tay thực hiện.

A A

“Bắt tay xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Bình Long xác định công tác tuyên truyền, vận động là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công trong thực hiện mục tiêu đề ra. Do đó, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân đồng lòng, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, trong đó tập trung thực hiện trước đối với nhóm các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Long Nguyễn Phùng Anh Vũ thông tin.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình dân vận khéo trong xây dựng NTM, như: thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; xuất hiện nhiều câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ tương trợ khó khăn; hội viên cựu chiến binh gương mẫu phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ an ninh trật tự; hình thành nhiều tổ vận động xây dựng cầu, đường… Các mô hình này đã tác động tích cực vào kết quả xây dựng NTM tại địa phương.

Các ban, ngành, đoàn thể thực hiện chỉnh trang bộ mặt nông thôn

Hàng năm, từ nguồn vốn do Trung ương, tỉnh và huyện hỗ trợ, Ban Quản lý xây dựng NTM xã Bình Long thực hiện các công trình đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông, đảm bảo các tuyến đường được nhựa hóa, bê-tông hóa, không lầy lội vào mùa mưa. Các ban, ngành, đoàn thể đã vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động tham gia cùng địa phương hoàn thành các công trình giao thông nội đồng phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Đến nay, trên địa bàn xã có 100% tuyến đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa, đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải; 100% tuyến đường khu dân cư được cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa; 11 tuyến đường, với chiều dài trên 22km đạt chỉ tiêu đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Thực hiện chỉnh trang nông thôn, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức dọn dẹp, vệ sinh các tuyến lộ giao thông nông thôn, chỉnh trang hàng rào, cột cờ; xử lý nước thải ở chợ và khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký cam kết bảo vệ môi trường...

Đường nông thôn được láng nhựa thuận tiện lưu thông

Để nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Bình Long tích cực tuyên truyền, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác. Trên địa bàn xã có 2.116ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó diện tích sản xuất lúa trên 1.975ha, trồng màu và cây trồng khác trên 37ha, trồng cây ăn trái trên 61ha, ao nuôi thủy sản 30ha.

Cùng với việc khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất, địa phương còn tạo điều kiện phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp thông qua hình thức hỗ trợ vay vốn tín dụng lãi suất thấp. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, như: dạy kỹ thuật chăn nuôi bò, trồng các loại nấm, kỹ thuật xây dựng dân dụng, đan giỏ, móc chỉ len, may công nghiệp, kỹ thuật trồng và thiết kế vườn, kỹ thuật sản xuất rau an toàn…

“Đến nay, tổng số lao động có việc làm của xã Bình Long là 11.516 người, đạt tỷ lệ 97,6%; tổng số hộ nghèo của xã còn 38/4.203 hộ (chiếm tỷ lệ 0,9%). Đến cuối năm 2020, mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60,7 triệu đồng/năm” - ông Nguyễn Phùng Anh Vũ thông tin.

Theo lộ trình đến cuối năm 2021, xã Bình Long sẽ thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu NTM. Đến nay, nhìn chung địa phương đã cơ bản hoàn thành và đang tiếp tục tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện đồng bộ những phần việc còn lại đạt chất lượng tốt hơn. “Các nội dung công việc xây dựng NTM đều được được thực hiện công khai, dân chủ, phát huy vai trò của người dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và hưởng lợi”, đồng thời, gắn với việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Nguyễn Phùng Anh Vũ nhấn mạnh.

MỸ LINH