Cần Đăng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

15/07/2021 - 05:05

 - Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, chính quyền và nhân dân xã Cần Đăng (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tiếp tục nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Hiện tại, xã đạt 17/19 tiêu chí và đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí còn lại để trở thành xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021.

A A

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Đăng Lê Hồ Ngọc Trung cho biết, năm 2017, Cần Đăng vinh dự được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Qua đó, diện mạo vùng quê có nhiều thay đổi, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân, xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương. Hiện nay, xã Cần Đăng tích cực phối hợp các ngành chức năng chuyển giao khoa học - công nghệ, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác; xây dựng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả…

May khẩu trang vải tặng người dân trong mùa dịch bệnh COVID-19

Kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên, người dân tích cực xây dựng quê hương. Với khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”, xã Cần Đăng đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân tham gia thực hiện công trình an sinh xã hội bằng nhiều hình thức. Những năm qua, xã đã huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình phúc lợi công cộng phục vụ người dân. Những tuyến đường liên ấp, liên xã được láng nhựa hoặc đổ bê-tông rộng và đẹp, giúp việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, giao lưu, buôn bán, đi lại của người dân thuận lợi hơn rất nhiều…

Ông Nguyễn Văn Tài (ngụ ấp Cần Thới) vui mừng chia sẻ: “Trước kia, ở đây còn rất khó khăn, nhưng đến hôm nay đã thay đổi tích cực. Các tuyến đường giao thông và hệ thống đê bao, cầu, cống được đầu tư đã giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi, đời sống được cải thiện hơn trước nhiều lắm. Cùng chung tay đưa xã Cần Đăng hoàn thành xã NTM nâng cao, gia đình tôi chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và tham gia đóng góp thực hiện an sinh xã hội…”.

Hỗ trợ tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, chính quyền và nhân dân xã Cần Đăng nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Trong đó, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động tới các đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về duy trì và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, phân công gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận chuyên môn, từng cá nhân đảm bảo đạt được hiệu quả…

Theo đánh giá mức độ đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đến nay, xã Cần Đăng đạt 17/19 tiêu chí, 33/35 chỉ tiêu, còn lại 2 tiêu chí, 2 chỉ tiêu chưa đạt cần được tiếp tục bổ sung, củng cố, là: trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, thu nhập bình quân đầu người/năm… đang được địa phương huy động dồn lực để hoàn thành cuối năm 2021.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Đăng Lê Hồ Ngọc Trung nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu đề ra, xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, nâng cao tinh thần của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tính tự giác, gương mẫu trong thực hiện chủ trương để người dân hưởng ứng. Xã khẩn trương phối hợp chặt chẽ các ban, ngành tiến hành ngay việc rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, để thực hiện hoàn thành xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, tập trung kiểm tra, duy trì, nâng chất và sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đạt được; nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo đúng lộ trình đề ra…

TRUNG HIẾU