Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cần Đăng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quê hương giàu đẹp

20/05/2020 - 06:37

 - Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Cần Đăng (Châu Thành, An Giang) phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, linh hoạt nhiệm vụ chính trị phù hợp với thực tiễn địa phương. Xã Cần Đăng ngày nay đã đổi thay toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao…

A A

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Đăng Lê Hồ Ngọc Trung cho biết, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là xây dựng xã nông thôn mới (NTM) làm nền tảng, lấy thương mại, dịch vụ làm khâu đột phá. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, Đảng bộ và nhân dân xã Cần Đăng nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), làm cho bức tranh nông thôn ngày càng khởi sắc. Bên cạnh quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân, xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương.

Nhiệm kỳ qua, xã đã thực hiện đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu nghị quyết, đưa KTXH địa phương phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Đặc biệt, năm 2017, Cần Đăng vinh dự được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã NTM”. Sau khi được công nhận, xã đã tập trung các giải pháp để thực hiện việc giữ vững, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xã hội - từ thiện, xây dựng cầu nông thôn

Kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên, người dân tích cực xây dựng quê hương. Những năm qua, xã đã huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình phúc lợi xã hội phục vụ người dân. Những tuyến đường liên ấp, liên xã đã được láng nhựa hoặc đổ bê-tông rộng và đẹp, giúp nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản, buôn bán, đi lại của người dân thuận lợi hơn…

Nhiệm kỳ qua, xã đã vận động quỹ “Vì người nghèo - an sinh xã hội” gần 18 tỷ đồng; xây dựng quỹ Khuyến học- khuyến tài trên 500 triệu đồng. Từ nguồn quỹ vận động, đã cất 254 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 70 căn; cất mới và sửa chữa 19 cây cầu nông thôn; nâng cấp hàng trăm km đường giao thông nông thôn, gia cố các đoạn đường bị sạt lở; hỗ trợ các em học sinh nghèo hiếu học; thăm và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, công tác “đền ơn đáp nghĩa” được Đảng bộ, chính quyền xã quan tâm, thực hiện tốt. Hàng năm, chính quyền xã còn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách vào các dịp lễ, Tết.

Xác định công tác xây dựng Đảng là trọng tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cần Đăng luôn chủ động xây dựng chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, vai trò gương mẫu của người đứng đầu, kiên quyết đấu tranh trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng nghị quyết và quán triệt, triển khai đến các chi bộ trực thuộc. Ban hành các chương trình, kế hoạch dựa theo chỉ tiêu nghị quyết đầu nhiệm kỳ để thực hiện. Cấp ủy Đảng các cấp thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt và thường xuyên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) luôn được quan tâm thực hiện, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Công tác dân vận trong Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. MTTQ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động có hiệu quả về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, xã còn tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Đăng Lê Hồ Ngọc Trung nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Cần Đăng quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cần Đăng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đảng bộ xã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, khai thác triệt để tiềm năng lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp phát triển, đặc biệt là công nghệ chế biến, mở rộng ngành nghề, dịch vụ, hỗ trợ làng nghề phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tiến bộ, nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Xã Cần Đăng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện bền vững, có khả năng cạnh tranh cao. Huy động các nguồn lực xây dựng xã NTM nâng cao. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chính sách "đền ơn đáp nghĩa", đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; giữ gìn trật tự an toàn xã hội địa phương…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU