Châu Đốc chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

11/03/2020 - 00:11

 - Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94 của Tỉnh ủy An Giang về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Thành ủy Châu Đốc đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Đảng bộ TP. Châu Đốc hiện có 64 tổ chức cơ sở Đảng, gồm: 17 Đảng ủy, với 170 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc và 47 chi bộ cơ sở. Năm 2019, trên cơ sở tiếp thu, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt, ban hành, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội, như: văn kiện, công tác nhân sự, chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm, công tác thông tin tuyên truyền... nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, là đơn vị cấp huyện được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm (dự kiến tổ chức vào tháng 6-2020). Đây là nhiệm vụ quan trọng của Tỉnh ủy giao, vì vậy, Thành ủy đã chủ động, sớm thành lập 3 tiểu ban: nhân sự, văn kiện, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và các bộ phận giúp việc các tiểu ban.

Đảng bộ TP. Châu Đốc tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội theo đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo tiến độ, chất lượng để tổ chức đại hội thành công. Đến cuối tháng 1-2020, tất cả 170 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội (nhiệm kỳ 2020-2023).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Thành ủy Châu Đốc

Về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, đã xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 theo từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, vận động quần chúng để triển khai việc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ thành phố tại đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo chính trị tập trung đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới chú trọng phù hợp tình hình thực tế, có tính khả thi cao. Đến nay, đã có 15/64 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành nội dung dự thảo văn kiện. Công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trực thuộc Thành ủy được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Song song đó, đã hoàn thành quy trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy Đảng cơ sở đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Thành ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội. Các ban, ngành, đoàn thể nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đánh giá cao tinh thần chủ động, công tác chuẩn bị đại hội của TP. Châu Đốc. Việc xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chu đáo, đúng quy định. Trên tinh thần hướng dẫn của Tỉnh ủy, Châu Đốc đã chọn và tổ chức thành công đại hội điểm 2 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy là Chi bộ Văn phòng Thành ủy, Đảng bộ phường Vĩnh Nguơn. Đồng thời, chọn Đảng bộ xã Vĩnh Châu, Đảng bộ Khối vận thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội và tiến hành rút kinh nghiệm sau đại hội.

Đồng chí Võ Anh Kiệt yêu cầu văn kiện đại hội thành phố phải thể hiện tính định hướng cho nhiệm kỳ mới và nhiều năm tới. Trong đó, tập trung các giải pháp, chọn các khâu đột phá, đặc thù riêng của Châu Đốc để tạo sức bật, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Về chủ đề đại hội, phải thể hiện tính hiệu triệu, quyết tâm chính trị của Đảng bộ TP. Châu Đốc.

THU THẢO