Châu Đốc: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

29/12/2020 - 05:02

 - UBND TP. Châu Đốc (An Giang) cho biết, triển khai thực hiện kế hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020, hiện tổng diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố gần 32ha (đạt 78,93% kế hoạch và tăng 22,97ha so cùng kỳ).

Trong đó, 11.200m2 nhà màng sản xuất dưa lê, dưa lưới, đạt sản lượng 3,2 - 3,4 tấn/1.000m2, giá bán từ 32.000 - 60.000 đồng/kg. Sản lượng rau, củ các loại đạt trên 705 tấn, trong đó rau, củ bán theo hướng an toàn trên 18 tấn.

Năm 2021, Châu Đốc tiếp tục phát triển nông nghiệp kết hợp ứng dụng khoa học - công nghệ theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, tăng hiệu quả kinh tế, gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

THU THẢO