Châu Đốc đổi mới, nâng chất công tác dân vận của Đảng

25/02/2020 - 08:08

 - Thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận trên địa bàn TP. Châu Đốc (An Giang) đã đạt được những kết quả tích cực.

A A

Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác dân vận của thành phố năm 2019

Dân vận khéo góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá cho biết: “Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, năm 2019, cả hệ thống chính trị thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu. Đạt được kết quả này là nhờ sự góp phần quan trọng của công tác dân vận trong việc tạo được sự đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh”.

Công tác dân vận thường xuyên đổi mới phù hợp với tình hình địa phương; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước được thực hiện bằng nhiều hình thức và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị còn triển khai thực hiện tốt công tác dân vận trong mọi hoạt động; kết hợp chặt chẽ giữa dân vận trong Đảng với dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, công tác cải cách hành chính của thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Đã loại bỏ nhiều thủ tục không còn phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đơn thư khiếu nại của công dân. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên...

Củng cố mối quan hệ Đảng và dân

Xác định việc đảm bảo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chương trình, mục tiêu trọng tâm của địa phương.

Qua đó, nhiều mô hình “dân vận khéo” được đông đảo các tập thể, cá nhân và nhân dân đăng ký thực hiện tạo được sự lan tỏa, đem lại hiệu quả trong việc thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ cận nghèo, khó khăn…

Được trao tặng căn nhà Đại đoàn kết, chị Nguyễn Thị Ngân (ngụ tổ 7, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn) vui mừng cho biết: “Được sự quan tâm của chính quyền địa phương mà gia đình tôi có được căn nhà mới. Có “an cư” mới có thể “lạc nghiệp”. Gia đình tôi sẽ cố gắng siêng năng lao động, vượt khó vươn lên trong cuộc sống”.

Trưởng khối Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN phường Châu Phú A Trần Thị Ánh Hằng cho biết: “Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, năm 2019, phường đã vận động được 500 triệu đồng quỹ “Vì người nghèo”, cất và sửa 12 căn nhà Đại đoàn kết. Từ nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN thành phố, địa phương đã tiến hành cất 19 căn nhà, với tổng trị giá gần 700 triệu đồng. Phối hợp tổ chức, hỗ trợ các gia đình khó khăn khám, chữa bệnh miễn phí…

Đặc biệt, phường hiện có 4 câu lạc bộ thiện nguyện, với 130 thành viên, vận động các nhà hảo tâm trên 200 triệu đồng, hỗ trợ trên 190 trường hợp khó khăn trên địa bàn phường, với tổng số tiền trên 106 triệu đồng. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Bên cạnh đó, dân chủ gián tiếp, trực tiếp ở các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành được mở rộng, nhân dân được bàn bạc và quyết định nhiều việc quan trọng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng bước được thể chế hóa và đi vào cuộc sống, tạo sự gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Đồng thời, tạo được sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Thời gian tới, TP. Châu Đốc tiếp tục nâng chất công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2020 để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, chính quyền vững mạnh, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tuyên truyền, phát động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Vận động sức dân lo cho dân; phát huy các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội và phát triển KTXH.

THU THẢO