Châu Đốc: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

11/10/2019 - 14:04

 - Sáng 11-10, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 18, khóa XI (mở rộng).

A A

Quang cảnh hội nghị

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, 9 tháng của năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội TP. Châu Đốc tiếp tục duy trì ổn định. Doanh thu thông qua chợ trên đạt 76,82% kế hoạch và tăng 14,4% so cùng kỳ (tương đương 5.737 tỷ đồng); lượng du khách đến thành phố đạt 5.385.000 lượt (tăng 6,1% so cùng kỳ). Thu, chi ngân sách đạt yêu cầu; quản lý xây dựng và quy hoạch đúng hướng. Hoạt động chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội... đảm bảo kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được quan tâm. Các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai tích cực, toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực…

 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019, những tháng cuối năm, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để hoàn thành 16 chỉ tiêu đề ra. Đối với những vấn đề liên quan lĩnh vực an ninh trật tự, dịch bệnh trên người, bảo hiểm y tế, các xã, phường phải tăng cường phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra.

Đồng thời, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, tiến độ giải ngân các công trình trọng điểm phải đạt trên 90%; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, tạo động lực cho tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chuẩn bị, triển khai thực hiện tốt kế hoạch mừng Đảng - mừng Xuân 2020, tập trung cho các đối tượng gia đình chính sách. 

Đặc biệt, tiếp tục rà soát, thực hiện tốt công tác nhân sự, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị... 

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội Đảng; Kết luận số 55, ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII; Quy định 205 ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành ủy thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII.

THU THẢO