Châu Đốc: Tăng cường công tác phối hợp giữa Thành đoàn và Hội Cựu chiến binh thành phố

26/08/2020 - 16:15

 - Ngày 26-8, Thành đoàn và Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc (An Giang) tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2018 - 2020.

A A

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc Phạm Phong Hải trao giấy khen UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2018 - 2020

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2022, hai đoàn thể tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp từ thành phố đến cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của Đảng ngày càng vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, pháp luật, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí vươn lên mạnh mẽ, tinh thần khởi nghiệp đối với thế hệ trẻ Châu Đốc. Xây dựng các tổ chức Hội và Đoàn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân.

T.T