Châu Thành đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

26/10/2020 - 07:02

Những năm qua, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) đã có những chuyển biến tích cực. Qua đó, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mang vóc dáng của nền sản xuất quy mô lớn đang từng bước mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống người dân, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương…

A A

Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Cù Minh Trọng cho biết, xác định sản xuất nông nghiệp là khâu đột phá trong chiến lược phát triển KTXH, huyện đã chủ động xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn theo hướng bền vững. Trong đó, công tác tuyên truyền được quan tâm, triển khai đồng bộ ngay từ đầu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và rộng khắp...

Qua đó góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân về tái cơ cấu nông nghiệp, từng bước thay đổi tập quán sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún của người nông dân sang phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn.

Huyện Châu Thành từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tích cực hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ vào sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh, từng bước nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân gắn với phát triển sản xuất và tiêu thụ theo hợp đồng, tiêu chuẩn, chất lượng. Khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất mời gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (DN) đầu tư, nhân rộng các mô hình có tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là thực hiện chuỗi liên kết sản xuất… góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân.

Huyện Châu Thành tập trung củng cố, nâng cao năng lực các hợp tác xã, tổ hợp tác, các tổ liên kết giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với DN. Đến nay, toàn hyện có 13 hợp tác xã nông nghiệp chủ yếu thực hiện sản xuất - kinh doanh các dịch vụ: chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; cung ứng cây, con giống và vật tư nông nghiệp; phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch...

Đồng thời, làm cầu nối gắn người sản xuất với DN tiêu thụ sản phẩm, từng bước mở rộng diện tích sản xuất, xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản, tạo chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch nông thôn, góp phần mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Đoàn Đức Dịnh cho biết, những năm qua, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện tích cực vận động nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững gắn với những tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Địa phương từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học - kỹ thuật cao vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích đất, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

5 năm qua, huyện đã chuyển đổi gần 1.908ha đất vườn tạp và đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và rau màu (rau màu trên 1.323ha và cây ăn trái trên 585ha). Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa DN, hợp tác xã và nông dân được triển khai thực hiện, diện tích bao tiêu chiếm 10,16%/tổng diện tích sản xuất, tăng 2,4% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác (theo giá hiện hành) hiện nay đạt 205 triệu đồng, tăng 94 triệu đồng so 5 năm trước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Cù Minh Trọng yêu cầu, thời gian tới, huyện cần tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và chất lượng hàng hóa nông sản. Đồng thời, từng bước xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm; đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nhau và với các DN theo chuỗi giá trị ngành hàng từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, phát triển nền nông nghiệp bền vững…

TRUNG HIẾU