Châu Thành: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

21/05/2024 - 06:17

 - Những năm qua, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” theo hướng đổi mới về nội dung và phong phú về hình thức.

Hưởng ứng cuộc vận động, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện Châu Thành tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước trong Nhân dân, tích cực tham gia lao động, sản xuất, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... Qua đó, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Xác định việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là động lực phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành tích cực triển khai nhiều nội dung, hoạt động, nhằm đẩy mạnh phong trào gắn với xây dựng NTM, phù hợp đặc thù của từng đơn vị, địa phương. Hàng năm, Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn có kế hoạch kiểm tra, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng chất các danh hiệu văn hóa một cách thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và xây dựng đô thị văn minh, với nhiều hình thức, lồng ghép vào buổi sinh hoạt, họp lệ... Từ đó, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng và phát triển quê hương.

Huy động nguồn lực trong dân xây dựng đường giao thông nông thôn

Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo gắn với tiêu chí cảnh quan môi trường, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh, trật tự được các hội, đoàn thể phát động, nhân rộng, như: “Tuyến đường hoa”, “Nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ny-lon”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Đoạn đường thắp sáng”; “Camera giám sát an ninh”, “An toàn phòng cháy, chữa cháy khu dân cư”, “Đi từng ngõ, rõ từng nhà”, “Đường hoa, xóm đẹp”, “Tổ tự quản phòng, chống sốt xuất huyết”, diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, “Cửa hàng từ thiện 0 đồng”, “Tổ cất nhà từ thiện”; “Tổ sưu tầm và bào chế thuốc nam”; “Ấp tự quản về môi trường”…

Hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ  phát động, tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Cụ thể, như: Liên đoàn Lao động với phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Cựu Chiến binh với phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”; Huyện đoàn với phong trào “Xung kích, tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu thành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng NTM. Huyện huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các vùng nông thôn. Trong quá trình xây dựng NTM, nhiều gia đình tích cực, chủ động hiến đất làm đường, xây cầu, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng tường rào kiên cố, trồng hoa, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, gắn đèn chiếu sáng công cộng, góp phần tô thắm bức tranh NTM của huyện thêm sinh động.

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn còn tập trung chỉ đạo, vận động Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới cơ cấu cây trồng và vật nuôi, đưa loại cây giống, con giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Từ đó, giúp người dân nâng cao năng suất, sản lượng và thu nhập, góp phần ổn định đời sống.

Huyện Châu Thành tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, bình xét danh hiệu văn hóa đúng thực chất. Huyện chủ động phối hợp sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, đề ra giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện công trình giao thông nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

 Ngoài ra, duy trì, nâng chất mô hình, cách làm hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, khơi dậy ý thức đoàn kết cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TRUNG HIẾU