Châu Thành hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện

29/06/2020 - 05:21

 - Đến nay, 100% Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Châu Thành (An Giang) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Những kết quả thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở khẳng định vai trò lãnh, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy Đảng cơ sở và tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Châu Thành tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, xác định sự thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện, do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh, chỉ đạo công tác đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra chỉ đạo; đồng thời, thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các Chi, Đảng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội. Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ thị trấn An Châu và Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức đại hội điểm và tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội tại các Chi, Đảng bộ tiếp theo diễn ra theo đúng kế hoạch.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cần Đăng lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đến nay, 53 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Châu Thành đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các Chi, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện.

Công tác bầu cử được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy chế bầu cử trong Đảng. Qua đó, đại hội đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Công tác tuyên truyền, cổ động, phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được tăng cường, đảm bảo. Báo cáo chính trị chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được tiềm năng, thế mạnh của đơn vị, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch linh hoạt, đảm bảo đúng theo quy định và hướng dẫn của trên. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng, Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn huyện thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra.

Ngay sau đại hội, các Chi, Đảng bộ cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Song song đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7-2020.

Hiện nay, các địa phương trong toàn huyện Châu Thành đang phát động thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, đăng ký các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, chỉnh trang đô thị, nâng cấp, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội…

TRUNG HIẾU