Châu Thành nỗ lực đưa nghị quyết vào cuộc sống

09/09/2020 - 06:25

 - Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành (An Giang) nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) sớm vào cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

A A

Châu Thành quyết tâm tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Châu Thành đề ra 15 chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: phấn đấu giá trị so sánh 2010 cả nhiệm kỳ đạt trên 79.391 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người theo chuẩn nông thôn mới (NTM) đến năm 2025 đạt 70-75 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5-2%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%; xây dựng hoàn thành “Huyện NTM” vào năm 2025 và có 5 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”; phấn đấu vận động quỹ Khuyến học - khuyến tài toàn huyện trên 15 tỷ đồng; phấn đấu các Chi, Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 95% trở lên…

Trên cơ sở dự báo tình hình, phân tích lợi thế so sánh của địa phương, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định 3 khâu đột phá, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Cụ thể, phát huy thế mạnh nông nghiệp, tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội tạo động lực mới cho tăng trưởng. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển quỹ đất, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, gắn với phục vụ phát triển sản xuất và thương mại - dịch vụ, du lịch. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, đáp ứng yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động và thị trường lao động chất lượng cao trong hội nhập quốc tế.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, triển khai các công việc để đưa nhanh nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả đại hội đến các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung phấn đấu thực hiện từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân kỳ thời gian thực hiện, phân công rõ tập thể, cá nhân phụ trách và có tổ chức sơ, tổng kết kịp thời.

Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của cây trồng, vật nuôi theo tinh thần Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân. Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, chuyển trọng tâm nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp và dịch vụ với những bước đi phù hợp.

“Đây được xem là nhân tố, là khâu có ý nghĩa quyết định để phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, huyện cần tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động cao nhất mọi nguồn lực vào đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, thông tin, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, kết nối thị trường liên kết tạo điều kiện các ngành nghề phát triển” - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

Huyện Châu Thành tiếp tục đầu tư, nâng cấp và phát triển các làng nghề, nhất là quan tâm phát triển các ngành nghề mới để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM; phấn đấu trong nhiệm kỳ hoàn thành việc xây dựng huyện NTM. Song song đó, Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức về công tác dân vận, mặt trận và vận động quần chúng.

Đồng thời, thực hiện tốt, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác đánh giá cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh…

TRUNG HIẾU

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh nhấn mạnh: “Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới cùng với sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tin rằng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần tích cực cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra”.