Châu Thành: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

06/09/2019 - 07:36

 - UBND huyện Châu Thành vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

A A

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới

Từ năm 2010 đến nay, huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân xây dựng NTM bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Phong trào xây dựng NTM tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn, làm thay đổi dần diện mạo vùng nông thôn. Đến nay, huyện Châu Thành đã đạt 9/19 tiêu chí, với 31/49 chỉ tiêu xây dựng NTM. Trong đó có 4 xã đạt chuẩn xã NTM, riêng xã An Hòa đang đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM; các xã còn lại đều đạt bình quân 14/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU