Châu Thành xây dựng nông thôn mới

30/08/2021 - 07:02

 - Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đặc biệt, nhận thức của người dân nâng lên rõ rệt, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng NTM tại địa phương.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Với thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Nguyễn Phạm Tuấn cho biết: “Huyện đang tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất theo hướng đa dạng hóa cây trồng, áp dụng luân canh, xen canh trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nhau và với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, từ khâu cung cấp giống, kỹ thuật cho đến thu hoạch, tiêu thụ nông sản”.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Những năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân trong xây dựng NTM bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo nhân dân cùng tham gia. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”, nhiều người dân đã tích cực chung tay, góp sức, không ngần ngại hiến đất, đóng góp công sức, vật chất cùng nhau xây dựng quê hương. Công cuộc xây dựng NTM đã tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn. Các công trình cơ sở hạ tầng, hệ thống trường lớp, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng mới, khang trang. Hệ thống giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa kiên cố, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hồ (ngụ xã An Hòa) chia sẻ: “Bà con ai cũng phấn khởi, vui mừng trước sự thay đổi của địa phương. Nhờ xây dựng NTM, đời sống người dân, nhất là vùng nông thôn cải thiện. Đặc biệt, đường sá, cầu giao thông được xây dựng và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, con cháu học hành”.

Huyện Châu Thành có 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa, An Hòa. Ngoài ra, Bình Hòa đã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” đầu tiên của huyện. Năm 2021, xã Hòa Bình Thạnh phấn đấu đạt chuẩn “Xã NTM”; xã Cần Đăng nỗ lực trở thành “Xã NTM nâng cao” thứ 2 của huyện.

Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh Nguyễn Văn Quyền cho biết, để sớm đạt được xã NTM năm 2021, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất và sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt. Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, như: giao thông, trường học, thiết chế văn hóa...

Trở thành “Huyện NTM” là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ huyện Châu Thành đã đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2025, huyện sẽ có ít nhất 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực trong quá trình thực hiện, với lộ trình, kế hoạch một cách cụ thể, chất lượng, bền vững.

 Huyện Châu Thành tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo người nghèo.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng NTM với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, góp phần nâng cao đời sống của người dân, tạo chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU