Chiến thắng 30-4-1975, là chiến thắng vệ quốc vĩ đại

30/04/2018 - 07:21

 - Đối với dân tộc Việt Nam, chiến thắng 30-4-1975 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức, mãi mãi là mốc son chói lọi, là ngày đất nước sạch bóng quân xâm lược, ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Ngày kết thúc cuộc kháng chiến vệ quốc mà dân tộc ta đã phải trường kỳ chiến đấu, anh dũng hy sinh nhưng đầy khí phách hào hùng trong thế kỷ XX. Đó là một thế kỷ thấm đẫm “máu và hoa”. Đó còn là thắng lợi của lương tri thời đại, phẩm giá loài người trước cường quyền, bạo lực và phi nghĩa của những kẻ xâm lược.

A A

Quân giải phóng từ hướng Tây Nam Bộ tiến về Sài Gòn (ảnh tư liệu)

Lịch sử như một dòng chảy, để chúng ta nhìn nhận, đánh giá đúng giá trị của cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam, để thế hệ hôm nay và lớp lớp con cháu mai sau, mãi mãi khắc ghi công ơn của những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống, “Lớp cha trước, lớp con sau” đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, làm cho đất nước thêm rạng rỡ, để chúng ta được hưởng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc như hôm nay. Họ đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, với những chiến công vang dội. Trong số họ đã có hàng vạn người ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam, hay ở những dòng sông, con suối và biển cả mênh mông. Đó là chưa kể đến hàng vạn đồng bào bị giết hại, hàng chục ngàn thương bệnh binh, hoặc bị nhiễm chất độc da cam do kẻ thù gây ra. Hàng ngàn cán bộ, đảng viên và Nhân dân bị bắt, tra tấn tù đày trong các nhà lao đế quốc… Những mất mát đó không sao kể xiết và không gì bù đắp nổi. Đến nay đã qua 43 năm đất nước hòa bình thống nhất, hình ảnh những người mẹ đợi con, những người vợ chờ chồng, biết bao người thân ngóng đợi người thân, như thầm nhắc nhở chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau nhớ về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại trong thế kỷ XX. Để mỗi chúng ta càng hiểu thêm về giá trị thiêng liêng của “độc lập, tự do” mà dân tộc Việt Nam đã đánh đổi bằng xương, máu của biết bao thế hệ cha, anh đi trước. Đó mãi mãi là bài học nhắc nhở ý thức bảo vệ và gìn giữ giá trị hòa bình, độc lập của dân tộc ngày hôm nay và mãi mãi về sau.

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, dịp này, chúng ta nhắc lại quá khứ hào hùng của quê hương, đất nước, soi rọi lại chính mình, để mỗi chúng ta nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm, làm những điều thật sự hữu ích cho quê hương, đất nước; tích cực học tập, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức của Bác Hồ. Hãy sống xứng đáng với những người con anh hùng, bất khuất đã ngã xuống. Máu xương của họ đã lát đường để có được lá cờ cắm trên nóc dinh Độc Lập. Đó chính là sự ghi nhận công lao to lớn của họ đối với Tổ quốc, với dân tộc Việt Nam, để chúng ta có được ngày hôm nay. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn của những người đã ngã xuống với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

Quân giải phóng đánh chiếm sân bay (ảnh tư liệu)

Nói về chiến thắng 30-4-1975, Đại hội lần thứ IV của Đảng đã ghi nhận: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu hiện sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”.

Chiến thắng 30-4-1975 và những bài học đúc kết từ lịch sử dựng nước và giữ nước từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam, chúng ta có thể tin tưởng  chắc chắn rằng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng với thế giới. Sức mạnh Việt Nam, sức mạnh của một dân tộc đã từng làm nên lịch sử không chỉ tỏa sáng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, mà còn tỏa sáng và được khẳng định trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập sâu rộng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là trong công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta, nhằm sớm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng ta đã đề ra.

HOÀNG BÍCH HÀ