Chợ Mới giảm diện tích lúa, tăng cây màu

29/04/2020 - 04:38

Vụ đông xuân 2019-2020 nông dân huyện Chợ Mới (An Giang) xuống giống 21.195/21.242ha, đạt 99,78% kế hoạch (giảm 750ha so cùng kỳ), đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích lúa 13.091ha (giảm 1.028ha so cùng kỳ, do lưa vụ và chuyển sang trồng cây ăn trái); diện tích màu 8.104ha (tăng 278ha so cùng kỳ, do diện tích trồng xen vườn cây ăn trái).

A A

Thu hoạch rau màu ở xã Kiến An

Cùng thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch dứt điểm vụ đông xuân 2020 với diện tích 21.195/21.195ha, đạt 100% diện tích xuống giống.

Trong đó, thu hoạch cây màu được 8.104/8.104ha; lúa đã thu hoạch 13.091/13.091ha, năng suất bình quân đạt 7,37 tấn/ha, sản lượng khoảng 96.490 tấn.

H.C