Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với ôtô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng

04/08/2022 - 14:13

 - Ngày 3/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 880/UBND-KTN chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với ôtô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

A A

Để đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với ôtô, nhằm phát huy tối đa hiệu quả hệ thống thu phí ETC, góp phần giảm ùn tắc giao thông, minh bạch trong hoạt động thu phí và tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo khẩn trương dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện ôtô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí. Đồng thời, vận động công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với ôtô cá nhân để tham gia sử dụng dịch vụ thu phí ETC.

Giao Sở Giao thông vận tải công bố địa chỉ Email, số điện thoại để tiếp nhận những thông tin phản ánh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và xử lý theo thẩm quyền.

HẠNH CHÂU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu