Cử tri TP. Châu Đốc mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp “nói đi đôi với làm” khi trúng cử

17/05/2021 - 14:14

 - Ngày 17-5, Thường trực UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, đến nay, UBMTTQVN các cấp trên địa bàn thành phố đã tổ chức 26 hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với trên 1.400 cử tri tham dự.

A A

Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố và phường Châu Phú B nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị, các ý kiến của cử tri mong muốn các vị ứng cử viên sau khi trúng cử nên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người ĐBQH, đại biểu HĐND và “nói đi đôi với làm”, hoàn thành chương trình hành động của mình như đã báo cáo trước cử tri.

Mặt khác, do tình hìch dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, vì vậy, cử tri mong muốn sau khi đắc cử đại biểu HĐND, các đại biểu cần đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề việc làm tại chỗ, hỗ trợ vốn để nhân dân tái sản xuất, ổn định cuộc sống…

Thông qua các hội nghị nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021- 2026) thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

THU THẢO