Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

21/08/2019 - 06:46

 - Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã thực hiện tốt việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11-6-2014 của Bộ KH&CN. Thu thập thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Thu thập và công bố thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

A A

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nhiều nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả, có ý nghĩa, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn

Năm 2017, Sở KH&CN tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN cho 35 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Các đề tài thuộc nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự... Năm 2018, Sở KH&CN tỉnh tiếp tục cấp 35 giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN cho 35 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Điển hình như đề tài: thực nghiệm nuôi cá chạch lấu trong bè trên địa bàn xã Thoại Giang (Thoại Sơn); khảo nghiệm tính thích nghi của một số giống đậu phộng có triển vọng trên địa bàn huyện An Phú; đánh giá tốc độ tăng trưởng của bê con qua gieo tinh nhân tạo từ giống Brahman đỏ trên địa bàn huyện An Phú; thực trạng và giải pháp phát triển thị trấn Phú Mỹ thành điểm thu hút khách hành hương... của các kỹ sư, bác sĩ, cán bộ đang công tác ở các sở, ban, ngành, địa phương, bệnh viện, trường học.

Sở KH&CN tỉnh thông tin: hồ sơ và thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm: 1 phiếu đăng ký kết quả thực hiện theo mẫu 5 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14 cho mỗi nhiệm vụ KH&CN; 1 bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (đã hoàn thiện sau khi nghiệm thu chính thức); 1 bản điện tử báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. 1 bản điện tử phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm. 1 bản sao biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có), đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) kèm theo bản chính để đối chiếu khi giao nộp; 1 phiếu mô tả công nghệ theo mẫu 8 mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ.

Tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm xác định độ bảo mật thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định hiện hành và thông báo với tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 điều này, cơ quan có thẩm quyền về đăng ký xem xét hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có thể được gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính.

Về giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: tổ chức, cá nhân hoàn thành đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Mỗi kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được cấp 1 giấy chứng nhận và không cấp lại. Trường hợp có yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền về đăng ký cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN là một trong những cơ sở xác nhận hoàn thành nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện và có giá trị là một trong các điều kiện cho các hoạt động: thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN được giao chủ trì thực hiện; xác nhận tổ chức, cá nhân chủ trì và tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN; xác nhận công trình nghiên cứu trong hồ sơ tham gia xét công nhận đạt chức danh khoa học, phong tặng các danh hiệu, giải thưởng về KH&CN; một trong những căn cứ để phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước không thực hiện trách nhiệm đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sẽ bị hạn chế việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30- 5-2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước).

HẠNH CHÂU