Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang: Hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong điều kiện khó khăn

22/07/2021 - 06:48

 - 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã lãnh, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường.

A A

Cấp ủy các đơn vị khối cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị trong công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện khá tốt các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... Cấp ủy các đơn vị khối DN đã chủ động phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc triển khai thực hiện các phương án sản xuất - kinh doanh, các hoạt động dịch vụ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra.

Đồng thời, cấp ủy cơ sở trong Khối đã thực hiện tốt việc phối hợp ban lãnh đạo trong triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, DN. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập, ổn định việc làm, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động (NLĐ) để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Trao giấy khen các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Cấp ủy các cấp phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, DN thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội... với nhiều hoạt động phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực nhất là hưởng ứng phát động đóng góp quỹ Phòng, chống dịch COVID-19. Vận động, cán bộ, đảng viên, NLĐ tham gia hiến hàng ngàn đơn vị máu trong tình trạng khan hiếm máu do ảnh hưởng dịch bệnh; đặc biệt đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; quan tâm hỗ trợ kịp thời lực lượng trực chốt phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ công nhân, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển cho biết, cấp ủy Đảng các cấp trong khối thường xuyên quan tâm theo dõi, nắm tình hình dư luận xã hội và kịp thời có giải pháp lãnh đạo về tư tưởng trong nội bộ, nhất là lãnh đạo cán bộ, đảng viên, NLĐ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân thể hiện qua việc tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Công tác kiểm tra, giám sát không ngừng được mở rộng nội dung, tăng dần về số lượng, nhất là việc giám sát chuyên đề.

Qua đó, đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý sai phạm để răn đe, giáo dục; từng bước khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thúc đẩy việc tự giác nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, DN. Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng ủy Khối đã lãnh, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; khẩn trương hoàn chỉnh các quy chế, nội quy cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, các chi, đảng bộ cần quản lý tốt và quán triệt trong đơn vị, DN thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết Đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, lãnh đạo, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, DN…

HẠNH CHÂU