Đẩy mạnh chi trả chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

29/09/2020 - 12:45

 - Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang chủ động rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để tích hợp, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của ngành nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ, vì lợi ích của người dân và DN.

A A

Đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công quốc gia

Đến nay đã có 15 dịch vụ công của ngành BHXH, dịch vụ công liên thông với các bộ, ngành được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó có 3 dịch vụ công nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, gồm các dịch vụ: tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLĐ.

Với việc cung cấp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia của các bộ, ngành, địa phương nói chung và các dịch vụ công của BHXH nói riêng đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân và DN. Người dân, DN chỉ cần có một tài khoản duy nhất trên Cổng dịch vụ công quốc gia là có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương; tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, các địa phương tại cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC, dịch vụ công; Các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đa phần là các dịch vụ công mức độ 4 (người dân và DN gửi hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, không cần phải đi lại để gửi/nhận hồ sơ) nên giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người thực hiện dịch vụ công cũng như cơ quan cung ứng dịch vụ công. Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện TTHC, dịch vụ công. Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết TTHC và xử lý phản ánh kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ, kể cả mã hồ sơ TTHC không thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương...

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện dịch vụ công về BHXH, bảo hiểm y tế, ngành BHXH đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Tại đây, người dân có thể thực hiện các dịch vụ công cơ bản như: cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất; giải quyết hưởng BHXH 1 lần; giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư; giải quyết hưởng chế độ tử tuất; giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích…

Hiện, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam đang cung cấp 19/27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tính từ đầu năm 2020 đến ngày 31-8-2020, toàn ngành đã tiếp nhận và giải quyết 52,7 triệu hồ sơ giao dịch điện tử của hơn 500.000 đơn vị sử dụng lao động và hơn 7.000 cá nhân, trong đó tại tỉnh An Giang đã tiếp nhận và giải quyết 16.750 lượt hồ sơ giao dịch điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Thu nộp, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Trần Thị Thu Phượng cho biết: “Thực hiện Công văn số 2659/BHXH-CNTT của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân; Công văn số 1334/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin về việc nâng cấp phần mềm giao dịch điện tử theo Công văn số 2659/BHXH-CNTT, BHXH tỉnh đã có công văn chỉ đạo đăng ký thực hiện phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân”.

Theo đó, yêu cầu các phòng nghiệp vụ; Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn và tuyên truyền đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu vận động

người tham gia trên địa bàn đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH (thông qua Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam). Chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng được giao quản lý thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân, hoàn thành trước ngày 10-9-2020. Phân công cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận và xử lý kịp thời hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân được gửi từ Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam đến phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, số người hưởng các chế độ BHXH 1 lần qua tài khoản ATM trên toàn tỉnh đạt 44% trên tổng số người hưởng các chế độ BHXH 1 lần; số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM đạt 54% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong kỳ chi trả tháng 8-2020, đã thực hiện chi trả cho khoảng 14.238 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với tổng số tiền hơn 73 tỷ đồng, trong đó chi qua tài khoản cá nhân ATM cho 7.174 người với số tiền hơn 41 tỷ đồng.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục nỗ lực cùng địa phương xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp ngày càng nhiều các tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi và đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH.

HẠNH CHÂU