Doanh nghiệp liên kết tiêu thụ lúa, gạo với nông dân

08/07/2019 - 07:28

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mỗi năm có khoảng 15-21 doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa, gạo với nông dân thông qua 10 - 14 hợp tác xã và 8-21 tổ hợp tác tham gia. Điển hình như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Cổ phần nông sản Vinacam, Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Tín Thương, Công ty Cổ phần Gentraco, Công ty Lương thực - thực phẩm An Giang.

A A

Doanh nghiệp liên kết tiêu thụ lúa, gạo với nông dân

Ảnh: HOÀNG VŨ

Qua liên kết giúp An Giang xây dựng vùng nguyên liệu theo mô hình “Cánh đồng lớn”; tạo ra sản lượng lúa hàng hóa đủ lớn, đồng nhất, tiết kiệm chi phí, giải quyết vấn đề khó khăn trong tiêu thụ lúa, gạo cho nông dân; đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu ổn định.

CHÂU AN