Đổi thay vùng quê An Bình

04/05/2021 - 05:20

 - Xã An Bình được UBND tỉnh An Giang công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)” năm 2018, sớm hơn lộ trình 2 năm. Từ khi được công nhận đạt chuẩn xã NTM đến nay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh, có sự đột phá bằng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.

A A

Năm 2010, khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xuất phát điểm đạt rất thấp (đạt 6/19 tiêu chí). Nhưng được sự quan tâm và tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện; đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm chính trị của Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành, huy động mọi nguồn lực và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân để triển khai xây dựng NTM trên địa bàn.

Từ khi được công nhận đạt chuẩn xã NTM đến nay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Sau hơn 2 năm được công nhận, xã An Bình (Thoại Sơn) tiếp tục duy trì, nâng chất, giữ vững 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu.

Xã An Bình trong niềm vui công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020

Xã An Bình xác định rõ, xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình triển khai thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn của huyện, các ngành, các hội đoàn thể và nhất là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các hội đoàn thể và mỗi người dân.

Đặc biệt là tập trung tuyên truyền, giải thích cặn kẽ cho mỗi người dân hiểu rõ và nhận thức đúng vai trò chủ thể, những lợi ích thiết thực và trách nhiệm bản thân trong thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến ấp. Đến nay, xã An Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020.

Về An Bình hôm nay, một vùng quê thanh bình, yên ả với những ngôi nhà khang trang là bất ngờ cho những người con xa xứ. Bởi nhà tạm, dột đã không còn. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,799 triệu đồng/năm, tăng hơn 16 triệu đồng so năm 2018 (46,42 triệu đồng). Hộ nghèo đa chiều, đạt tỷ lệ 0,84%; người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động, đạt tỷ lệ 91,06%, tỷ lệ có việc làm qua đào tạo 66,10%; hợp tác xã (HTX) hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, xóa mù chữ; học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học, đạt tỷ lệ 87,63%; người dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 98,92. Địa phương còn mở rộng liên kết sản xuất - tiêu thụ, thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với Công ty TNHH MTV Lộc Trời Thoại Sơn được 350ha, tăng thu nhập thêm gần 4,6 tỷ đồng. HTX nông nghiệp An Bình (thành lập năm 2015), có 76 xã viên với các hoạt động dịch vụ chủ yếu là bơm tưới, tiêu, cung ứng vật tư nông nghiệp, thu hoạch sản phẩm. HTX hoạt động có hiệu quả, hàng năm đều có lợi nhuận (năm 2016 lợi nhuận 98 triệu đồng; năm 2017 là 47,6 triệu đồng, năm 2018 trên 130 triệu đồng, năm 2019 hơn 193 triệu đồng, năm 2020 trên 175 triệu đồng).

Những năm qua, xã đã tập trung thực hiện các chính sách thu hút mời gọi đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Toàn xã hiện có 20 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, như: kinh doanh xăng dầu, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, hàn tiện, 2 cơ sở sản xuất lúa giống, với quy mô cung ứng 214,5 tấn/vụ, giải quyết việc làm cho 400 lao động. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, chợ trung tâm xã được xây dựng đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, xã An Bình xây dựng mới 4 cầu giao thông, nâng cấp tuyến đường Nam Mỹ Phú Đông ấp Phú Hiệp, đường từ 3,5m lên 5,5m, dài 4,1km.

Tại buổi lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã An Bình đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhấn mạnh, thời gian tới, Thoại Sơn cần tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về xây dựng NTM “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Tập trung rà soát những chỉ tiêu chưa bền vững như tỷ lệ lao động qua đào tạo, thu nhập để có những giải pháp tháo gỡ, nâng chất bền vững; đồng thời xác định thế mạnh của xã để thực hiện theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm, tạo việc làm tại chỗ cho người dân, phát triển kinh tế, thúc đẩy du lịch nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương…

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN

 

nong-nghiep-an-giang