Giảm nếp, tăng diện tích rau màu, cây ăn trái

01/05/2019 - 08:07

 - Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang, năm 2019, tổng diện tích gieo trồng lúa trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 620.000ha, trong đó chuyển đổi 24.000ha nếp sang trồng lúa (do yếu tố thị trường).

A A

Chuyển đổi trồng rau màu trên nền đất lúa kém hiệu quả

Với dự kiến năng suất bình quân 6,38 tấn/ha (tăng 0,08 tấn/ha so năm 2018), giá trị sản xuất cây lúa tăng thêm 223 tỷ đồng. Song song đó, sẽ có thêm 1.800ha màu và 1.233ha rau dưa được chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả, giá trị tăng thêm 260 tỷ đồng. Đối với xoài, năm 2019 sẽ có thêm 1.528ha (trồng mới năm 2017) cho thu hoạch, năng suất bình quân 18 tấn/ha, sản lượng tăng thêm hơn 27.500 tấn so năm 2018, tương đương 540 tỷ đồng. Đối với các loại cây có múi, nhãn, chuối, giá trị sản xuất đạt khoảng 40 tỷ đồng.

Tính chung năm 2019, tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt phấn đấu tăng khoảng 628 tỷ đồng so năm 2018, đóng góp vào mực tiêu tăng trưởng 3,45% của ngành nông nghiệp.

Tin, ảnh: N.C