HĐND huyện Châu Thành: Khảo sát các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng

25/02/2020 - 05:39

Đoàn công tác HĐND huyện Châu Thành (An Giang), do Phó Chủ tịch HĐND huyện Trần Kim Huối làm trưởng đoàn vừa có buổi khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau, màu, cây ăn trái trên địa bàn huyện.

A A

Đoàn đã đến khảo sát và gặp nông dân để tìm hiểu chi tiết về quy mô, hiệu quả kinh tế và khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, kỹ thuật, quy trình thực hiện chuyển đổi.

Qua đó, Thường trực HĐND huyện sẽ làm việc trực tiếp với các ngành chuyên môn và lãnh đạo các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp nông dân an tâm đầu tư sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau, màu, cây ăn trái trên địa bàn huyện Châu Thành (giai đoạn 2017-2020)…

L.H