HĐND huyện Châu Thành tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

09/04/2021 - 19:21

 - Ngày 9-4, HĐND huyện Châu Thành khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ 16 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

A A

Quang cảnh kỳ họp

UBND huyện Châu Thành khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Các nghị quyết của HĐND đáp ứng yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng. Việc đổi mới, tăng thời gian trong hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, thảo luận đã tạo điều kiện cho đại biểu tranh luận, làm rõ các vấn đề, không để việc giải quyết kéo dài, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND huyện...

Dịp này, UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen 6 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐNĐ huyện Châu Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

L.H