HĐND tỉnh An Giang giám sát công tác bầu cử tại TP. Châu Đốc

04/03/2021 - 16:24

 - Chiều 4-3, tại TP. Châu Đốc, đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP. Châu Đốc về việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; Phó Bí thư Thành ủy Đinh Văn Bảo; Phó Chủ tịch UBND, UBBC TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, cùng các thành viên UBBC thành phố.

A A

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của UBBC TP. Châu Đốc, đến nay, công tác triển khai bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố được thực hiện đúng quy định pháp luật. Công tác nhân sự ứng cử đại biểu HĐND thành phố, phường, xã, tổ chức hội nghị hiệp thương được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ, công khai đúng quy định và thời gian.

Việc phân bổ cơ cấu, thành phần và dự kiến số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (nhiệm kỳ 2021-2026) cho các cơ quan, đơn vị thành phố và phường, xã; công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử được quan tâm; công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo. Về cơ sở vật chất; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ công tác bầu cử được UBBC thành phố đang tập trung triển khai thực hiện…

Thông qua buổi giám sát giúp đoàn công tác của tỉnh kịp thời ghi nhận, nắm bắt khó khăn. Qua đó, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBBC tỉnh tăng cường biện pháp lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử.

THU THẢO