Hiệu quả phối hợp liên ngành tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

26/06/2018 - 07:16

 - Công tác thông tin, tuyên truyền góp phần quan trọng vào việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); nâng cao và làm thay đổi nhận thức người dân về chủ trương, chính sách BHXH, BHYT. Năm 2017, BHXH tỉnh duy trì chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với 27 sở, ban, ngành, đoàn thể và đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT năm sau cao hơn năm trước.

A A

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về chính sách BHXH, BHYT. BHXH tỉnh phối hợp UBMTTQVN tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của UBND cấp xã. Cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo; công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác truyền thông tạo sự chuyển biến về nhận thức của người lao động (LĐ), Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng nâng lên; tăng dần tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các địa phương.

 BHXH tỉnh đẩy mạnh phối hợp các hội đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh đoàn tổ chức truyền thông, đối thoại trực tiếp với người dân chưa tham gia BHYT; người LĐ tại các doanh nghiệp. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức truyền thông cao điểm vận động học sinh tham gia BHYT ngay từ đầu năm học; tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên tại các huyện, thị xã, thành phố. Đổi mới công tác tuyên truyền trong phối hợp với các cơ quan báo chí, góp phần quan trọng đưa thông tin nhanh đến mọi tầng lớp Nhân dân. Ngoài ra, BHXH các huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các chức sắc tôn giáo… tổ chức truyền thông chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến tận khu dân cư; truyền thông trực quan và phát hành trên 700.000 tờ gấp truyền thông gửi đến UBND xã, phường, thị trấn, đơn vị sử dụng LĐ và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Hiệu quả phối hợp liên ngành tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh đánh giá cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Toàn tỉnh có 105.343 người tham gia BHXH, 87.005 người tham gia BH thất nghiệp, hơn 1,655 triệu người tham gia BHYT (đạt 76,52% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao). Phó Giám đốc BHXH tỉnh Diệp Thành Bu nhận định: “Công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT nhận được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, sự hưởng ứng tích cực của cấp ủy, các doanh nghiệp và người dân, bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT năm sau cao hơn năm trước”.

Công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT được các Hội đoàn thể thực hiện thường xuyên và gắn vào nhiệm vụ của Hội. Nhiều mô hình Hội đoàn thể xây dựng hiệu quả như: Tổ tương trợ BHYT xoay vòng của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân tặng thẻ BHYT cho con em hội viên nông dân và cán bộ chi hội có hoàn cảnh khó khăn; Liên đoàn Lao động hỗ trợ BHYT thân nhân hộ gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các xã xây dựng nông thôn mới… Tuy nhiên tình hình phát triển đối tượng BHYT tại một số địa phương chưa thật sự bền vững. Tính đến cuối tháng 5-2018, toàn tỉnh có 102.134 người tham gia BHXH bắt buộc; 5.756 người tham gia BHXH tự nguyện; 89.598 người tham gia BH thất nghiệp; 1.603.312 người tham gia BHYT, đạt 74,02% dân số (giảm 52.130 người so với năm 2017, tương đương 2,5%).

Năm 2018, công tác truyền thông được ngành BHXH xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, BHXH tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT và đẩy mạnh công tác truyền thông cho người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan truyền thông; đổi mới, nâng cao hơn nữa hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT sâu rộng, thông suốt trong hệ thống chính trị, Nhân dân. Thực hiện tốt Luật BHYT, Luật BHXH sửa đổi và chỉ đạo BHXH các địa phương tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; tăng độ bao phủ BHYT, để đến cuối năm 2018 đạt tỷ lệ trên 83,59% dân số tham gia BHYT.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Diệp Thành Bu đề nghị, để đạt được mục tiêu đề ra, cơ quan BHXH và các đơn vị phối hợp cần đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT sâu rộng, thông suốt trong hệ thống chính trị, các tổ chức hội đoàn thể và Nhân dân từ tỉnh đến cơ sở. Công tác truyền thông phải thường xuyên, đồng bộ, đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm từng địa phương, từng thời điểm và từng nhóm đối tượng.

Ông Diệp Thành Bu khẳng định: "Tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; phối hợp ngành y tế đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân tham gia BHXH, BHYT".

HẠNH CHÂU