Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng

03/08/2021 - 10:20

 - Sáng 3-8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cuối tháng 7- 2021, để cho ý kiến theo thẩm quyền đối với một số tờ trình và các vấn đề quan trọng khác.

A A

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; báo cáo về việc thực hiện mua sắm hàng hóa y tế và xây dựng các công trình phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình cấp bách.

Đồng thời, các đại biểu tập trung đánh giá, cho ý kiến tờ trình xin chủ trương về việc nâng ngạch công chức cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; tờ trình về việc xin chủ trương điều chỉnh biên chế, một phần vị trí việc làm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua bằng văn bản dự thảo Chỉ thị nhằm lãnh, chỉ đạo chuẩn bị kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1832-2022); dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 69-KL/TW, ngày 24-2-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư…

TRUNG HIẾU