Hội Nông dân xã Mỹ Khánh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống hội viên

22/03/2023 - 07:27

 - Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tập trung xây dựng hệ thống hội nông dân vững mạnh, đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng chất hội viên, vận động, hăng hái tham gia các hoạt động do hội nông dân phát động. Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị nông sản, gia tăng lợi nhuận…

A A

Mỹ Khánh nằm ở vùng ven của TP. Long Xuyên, là xã thuần nông có gần 3.000 hộ; với gần 11.300 nhân khẩu. Diện tích tự nhiên 951ha (đất trồng lúa gần 620ha, đất phi nông nghiệp và cây lâu năm 312,8ha, chuyên màu 5,8ha…). Xã hiện có một số mô hình đang phát triển khá ổn định, như: Điểm tham quan du lịch sinh thái của Công ty Phan Nam, du lịch sinh thái Mỹ Khánh, mô hình trồng dâu và chế biến các sản phẩm mang lại thu nhập cao cho nông dân…

Xã có 633 nông hộ, nông dân quan tâm áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào nông nghiệp, ý thức sản xuất sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, đã giúp nâng doanh thu bình quân trên diện tích sản xuất: Từ 160 - 289 triệu đồng/ha trồng màu; từ 165 - 192 triệu đồng/ha đất lúa; thủy sản 560 triệu đồng/ha (tăng hơn 45 triệu đồng/ha so năm 2018).

Tuy nhiên gần đây, thời tiết diễn biến thất thường, gia tăng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định... Nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao, lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp có hướng giảm.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Mỹ Khánh nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đảng bộ xã đạt và vượt các chỉ tiêu. Cụ thể, mở lớp dạy nghề, vận động tăng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Phối hợp các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tuyên truyền 358 cuộc về xây dựng nông thôn mới, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Cư trú, thực hiện Đề án 06… cho 10.472 lượt người tham dự. Phối hợp UBMTTQVN xã vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn; vận động cất mới 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo; vận động nông dân thực hiện công trình đèn đường chiếu sáng...

Khen thưởng tập thể xuất sắc trong nhiệm kỳ qua

Các phong trào thi đua của hội tiếp tục phát triển cả chiều rộng, chiều sâu góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ vững an ninh trật tự xã hội. Có hơn 1.740 lượt nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, tăng gần 1.100 nông dân so với nhiệm kỳ trước. Phong trào chuyển biến mạnh mẽ, hình thành nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Thành lập 1 Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng dâu tằm, 5 tổ hội nghề nghiệp...

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Mỹ Khánh tiếp tục xây dựng hệ thống hội trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm nâng cao chất lượng hội viên nông dân, cả về nhận thức và năng lực hoạt động, hăng hái tham gia vào các hoạt động do hội nông dân phát động. Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phát triển sản xuất, theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, nhằm tăng lợi nhuận trên đơn vị diện tích. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực đóng góp xây dựng, nâng chất xã nông thôn mới nâng cao. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, nhất là trong lực lượng hội viên và người thân. Hội viên thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong quá trình xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Hội Nông dân TP. Long Xuyên Trần Phước Bạo đề nghị: “Hội Nông dân xã Mỹ Khánh cần tiếp tục triển khai và quán triệt sâu sắc tinh thần các nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Phát huy mạnh mẽ vai trò của hội trong việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các mô hình kinh tế hợp tác... Hội nông dân phải là cầu nối, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân tham gia ký kết hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản với các công ty, doanh nghiệp. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, theo hướng tập trung củng cố, nâng chất, mở rộng các ngành nghề dịch vụ nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, tham gia thực hiện mô hình phát triển du lịch nông dân, du lịch sinh thái...”.

Xã Mỹ Khánh có 446 hội viên nông dân, chiếm 70,45% so với 633 nông hộ. Từ sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng nâng lên. Bình quân thu nhập đầu người năm 2022 đạt trên 64 triệu đồng/người (tăng 23 triệu đồng so năm 2018). Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

NGUYỄN THIÊN

 

nong-thon-moi