Huyện ủy Châu Thành trao quyết định cán bộ

20/07/2021 - 20:00

 - Chiều 20-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết trao quyết định và tặng hoa chức mừng các đồng chí nhận quyết định

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng trao quyết định và tặng hoa chức mừng các đồng chí nhận quyết định

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Hanh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hanh (nhiệm kỳ 2020-2025) và giới thiệu thực hiện quy trình bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh (nhiệm kỳ 2021-2026).

Điều động đồng chí Trần Văn Bình Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.

Điều động đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch (nhiệm kỳ 2020-2025) và bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

Điều động đồng chí Phạm Thị Kim Thảo, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Châu Thành (nhiệm kỳ 2020-2025) và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy thời hạn 5 năm.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Bền, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Thành giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thời hạn 5 năm.

L.H