Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

28/05/2020 - 05:10

 - Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) tỉnh An Giang vừa khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, khóa 2-2020.

A A

Tham dự khóa học có 100 đồng chí là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo chủ chốt cấp xã, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng - an ninh, về dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng khu vực phòng thủ; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; nhận thức mới về chiến lược “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực quốc phòng- an ninh; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Học viên còn được luyện tập và kiểm tra bắn súng K54 (trên hệ thống máy bắn tập).

   G.K - HỮU ĐẶNG