Khánh An xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

16/12/2020 - 07:05

 - Cuối năm 2016, UBND tỉnh công nhận xã Khánh An đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), đây cũng là xã NTM đầu tiên của huyện An Phú. Giai đoạn 2021-2025, huyện An Phú chọn xã Khánh An xây dựng NTM theo các tiêu chí nâng cao. Đảng bộ xã Khánh An tiếp tục huy động sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

A A

Khánh An là xã đầu nguồn biên giới của huyện An Phú, tiếp giáp xã Pẹc Chrey (huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Campuchia), diện tích tự nhiên 645ha, 480,5ha đất sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 4 ấp với 3.086 hộ, 11.942 nhân khẩu. Khánh An được huyện chọn làm xã điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011-2016 khi vẫn còn nhiều khó khăn: kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống người dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tình hình an ninh biên giới đôi lúc còn phức tạp…

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng NTM vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bởi mang lại nhiều lợi ích cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng diện mạo NTM ngày càng khởi sắc… Với nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, cuối năm 2016, UBND tỉnh đã công nhận Khánh An đạt chuẩn xã NTM đầu tiên của huyện An Phú.

Sau khi được công nhận NTM, Đảng bộ và nhân dân xã tiếp tục chủ động, ra sức thực hiện củng cố, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu và được duy trì công nhận cho đến nay. Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp, nhất là sự đồng tình hưởng ứng của người dân đã góp phần cho địa phương cơ bản thực hiện tốt việc duy trì, giữ vững các tiêu chí và chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao.

Xã Khánh An huy động sức dân tham gia phát triển địa phương

Chủ tịch UBND xã Khánh An Cao Xuân Điệu cho biết, địa phương đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đưa những chủ trương, chính sách, cũng như kế hoạch duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng NTM đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu để cùng thực hiện. Thực hiện thành công chuyển đổi 245,5ha hoa màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Các mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” được phát huy, tạo lan tỏa mạnh mẽ thu hút các tổ chức, cá nhân cùng tham gia. Việc tổ chức thực hiện duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên 66 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,85%, với 57 hộ/227 nhân khẩu.

Xác định hạ tầng giao thông hoàn thiện là tiền đề quan trọng, xã tập trung vào các tiêu chí giao thông, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cầu, đường tạo động lực phát triển. Quốc lộ 91C qua địa bàn xã 5km và đường đến trung tâm xã 1,1km được nhựa hoá hoặc bê-tông đạt chuẩn. Đường trục liên ấp của xã được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn hơn 6km; nâng tỷ lệ đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa của xã 7,4km, đạt tỷ lệ 91,1%...

“Đường giao thông hoàn thiện giúp vận chuyển hàng hóa và lưu thông thuận tiện. Lúa, rau màu thu hoạch xong được vận chuyển nhanh chóng do đường sá, cầu cống được xây dựng hoàn chỉnh. Người dân được tuyên truyền nên ý thức tham gia các phong trào phát triển, bảo vệ môi trường nông thôn được thực hiện rất tốt” - anh Dũng (một người dân xã Khánh An) vui mừng chia sẻ.

Công tác cải cách hành chính được tập trung triển khai. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng của xã với tỷ lệ tiếp nhận và phát hành văn bản điện tử đạt 100%. Về hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang, hiện nay lãnh đạo xã sử dụng thường xuyên và trao đổi hộp thư với các ngành của xã và ngành cấp trên đúng quy chế. Về các ứng dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử (cổng dịch vụ công trực tuyến) và liên thông với các cơ quan cấp huyện và tỉnh, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên phần mềm đạt tối thiểu 95%, đồng thời cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến theo quy định…

Giai đoạn 2021-2025, huyện An Phú chọn xã Khánh An xây dựng NTM theo các tiêu chí nâng cao. Đảng bộ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo đồng thuận trong nhân dân, để chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng khởi sắc. Tiếp tục kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm thành công để vận dụng vào việc duy trì, nâng chất NTM, trong đó phát huy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cùng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cùng hưởng thụ, cùng đóng góp. Tập trung quyết liệt các tiêu chí không cần vốn, các nhóm tiêu chí nâng cao đời sống nhân dân, vừa tạo khí thế phấn khởi để nhân dân tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát động các phong trào thi đua để toàn xã hội cùng chung tay, góp sức xây dựng NTM nâng cao.

HỮU HUYNH

 

  • Cửa nhôm Xingfa Best Decor