Khối Thi đua các cơ quan Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2021

02/03/2021 - 10:48

 - Sáng 2-3, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang (Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng) tổ chức cuộc họp đóng góp dự thảo Quy chế công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

A A

Quang cảnh ký kết giao ước thi đua năm 2021

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong khối sẽ bám sát 4 nội dung thang điểm thi đua theo Quyết định số 876, ngày 20-4-2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua tỉnh An Giang.

Trên cơ sở đó, tùy vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp... Các hoạt động thi đua phải thiết thực, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Tin, ảnh: P.T