Khuyến cáo cán bộ, đoàn viên, người lao động tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

12/08/2020 - 05:31

 - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vừa yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh nghiêm túc triển khai đến đoàn viên, người lao động (NLĐ) thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

A A

Cụ thể, tất cả đoàn viên, NLĐ đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tập trung đông người không cần thiết. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở doanh nghiệp thường xuyên theo dõi, nhắc nhở đoàn viên, công nhân lao động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn khi tham gia lao động.

Bên cạnh đó, khuyến cáo cán bộ, đoàn viên, NLĐ khai báo y tế điện tử tự nguyện; tích cực vận động đoàn viên, NLĐ và gia đình cài đặt ứng dụng bluezone theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

AN KHANG