Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tri Tôn

09/08/2022 - 14:35

 - Ngày 9/8, Ban Điều hành cải cách hành chính huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, 2 tổ công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, do Ban Điều hành phân công đã hoàn thành kiểm tra tại tất cả 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

A A

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ ở các xã, thị trấn

Các tổ tiến hành kiểm tra hoạt động của bộ phận "Một cửa", công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tuyển dụng, bố trí người hoạt động không chuyên trách; công tác lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức; công tác triển khai đề án văn hóa công vụ; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng kinh phí và tình hình chi trả các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường, tư pháp, hộ tịch, lao động, thương binh, xã hội; vận hành thiết bị phần mềm khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp…

Nhìn chung, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn đều bố trí đảm bảo 5 cán bộ phụ trách bộ phận một cửa theo quy định, trong đó mỗi ca trực có 3 cán bộ; thủ tục hành chính được giải quyết đúng hẹn. Một số xã triển khai có hiệu quả mô hình “Ngày không viết, ngày không hẹn” như: Lạc Quới, Vĩnh Phước…

Tuy nhiên, qua kiểm tra, vẫn còn những khuyết điểm, như: Một số công chức chưa đeo bảng tên, bộ phận một cửa một số xã chưa gắn bảng tên cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, giờ giấc làm việc chưa tốt… Tổ công tác đã lập biên bản nhắc nhở các xã, thị trấn, đề nghị sớm khắc phục những khuyết điểm, đồng thời không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức học tập kinh nghiệm, phát huy, nhân rộng sáng kiến, giải pháp mới, có hiệu quả…

NGÔ CHUẨN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu