Kiểm tra công tác trồng cây phân tán tại Phú Tân

11/04/2019 - 07:37

 - Chi cục Kiểm lâm An Giang vừa tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2018 và khảo sát kế hoạch đăng ký trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Tân.

A A

Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát tình hình trồng cây phân tán tại các xã: Phú Thạnh, Phú Thành và Phú Bình. Năm 2018, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân đã nhận trên 15.200 cây giống của Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên, gồm: bạch đàn, xà cừ, sến, giáng hương, bằng lăng, huỳnh đàn, sao, dầu… hầu hết được trồng tại bãi rác xã Phú Thành, thuộc Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện. Các trường học, cụm, tuyến dân cư, gieo ươm trồng tại khu hành chính huyện với tỷ lệ sống đạt trên 85%. Nhìn chung, công tác trồng cây lâm nghiệp phân tán của huyện Phú Tân đã đạt kế hoạch đề ra, sau thời gian trồng cây lớn cải thiện môi trường, lấy gỗ xây dựng và là nguồn vật tư dự trữ xử lý gia cố đê khi có lũ lớn. Năm 2019, huyện Phú Tân sẽ trồng trên 19.500 cây phân tán lâm nghiệp trên địa bàn.

MỸ HẠNH