Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Tri Tôn

09/02/2023 - 13:19

 - Ngày 9/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với UBND huyện Tri Tôn về tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

A A

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu chính quyền huyện Tri Tôn xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể từ nay đến năm 2025, nhất là trong năm 2023. Trong đó, tập trung thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2022 và khẩn trương, hoàn thành đầy đủ thủ tục, hồ sơ, triển khai công trình đầu tư năm 2023, để đảm bảo tiến độ quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp, xử lý các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh; rà soát các dự án thành phần theo hướng dẫn và quy định của các bộ, ngành Trung ương, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục và triển khai công trình đảm bảo theo đúng mục tiêu và kế hoạch...

Cùng với đó, các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc địa phương triển khai chương trình theo kế hoạch đề ra và chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ các địa phương hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, phù hợp theo quy định của pháp luật...

Theo báo cáo của UBND huyện Tri Tôn, nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là 5,208 tỷ đồng, dự toán kinh phí phân bổ là 5,208 tỷ đồng, tổng kinh phí đã giải ngân là 1,748 tỷ đồng (đạt: 33,56%), đã triển khai thực hiện 6 dự án và tiểu dự án…

ĐỨC TOÀN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu