Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Châu Thành

28/10/2021 - 17:41

Chiều 28-10, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Trương Kiến Thọ dẫn đầu đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đến làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành kiểm tra tiến độ xây dựng “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 và tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Hòa Bình Thạnh.

A A

Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Trương Kiến Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Đến nay, huyện Châu Thành có 5/11 xã đã được UBND tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” và 1 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”. Các xã còn lại trên địa bàn huyện đạt trung bình 15 tiêu chí và 42 chỉ tiêu, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Đối với xã Hòa Bình Thạnh đạt 16/19 tiêu chí và 46/49 chỉ tiêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Trương Kiến Thọ đề nghị huyện tập trung duy trì nâng chất các tiêu chí đã đạt và tiếp tục rà soát thực hiện các tiêu chí theo lộ trình xây dựng “Huyện nông thôn mới”. Đồng thời, cần chủ động phối hợp các ngành chuyên môn khẩn trương hỗ trợ xã Hòa Bình Thạnh hoàn thiện các hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt; tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và các tiêu chí để xã Hòa Bình Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra…

L.H